Covid 19: A legfrissebb utazási információk és tippek a (z) itt oldalon találhatók.

Üdülés Horvátországban az Adrialinnal

Általános üzleti feltételek

Általános Üzleti Feltételek helyszínen történő teljes ár kifizetése esetéreLetölthető PDF-változat

Állapot: 30.05.2016

Az alábbi feltételek szabályozzák a jogviszonyt Ön, mint vevő, és az Adrialin GmbH (a továbbiakban ADRIALIN) között, és ez a közvetítési szerződés része. A foglalás során a szerződés szövegét nem tároljuk. Az általános szerződési feltételeket, amelyek PDF formátumban állnak az Ön rendelkezésére, saját maga tárolhatja.

1. Adrialin helyzete és jogviszony

1.1. Ha helyszínen történő teljes kifizetéssel kíván szállást foglalni, akkor ezeket az utazásokat az ADRIALIN cég nem egyedüli felelősségben szervezi, és utazási közvetítőként lép fel Ön és a teljesítést vállaló között. Mint ilyen, felelősséggel tartozunk az ezen a portálon kínált utazási szolgátatásokért a törvényi szamályozásoknak és a fennálló közvetítési feltételeknek megfelelően. Ezekből adódnak a kölcsönös jogok és kötelességek az ADRIALIN cég és Ön között.

1.2. A foglalással Ön a mindenkori teljesítést viselő részére kötelező érvényű elszállásolási szerződés megkötését kínálja fel. Az Ön és a teljesítést viselő között fennáló kölcsönös jogok és kötelességek a törvényi rendelkezésekből adódnak, amelyeket Ön a foglalás során megjelenítve elolvashat, és elfogadja azokat. Ezekben többek között megtalálhatók a legfontosabb szabályozások az utazási díj kifizetésére és a sztornózásra vonatkozólag.

2. Közvetítési megbízás

2.1. Die Buchung kann von volljährigen Personen schriftlich, mündlich, fernmündlich oder online vorgenommen werden. Mit Ihrer Buchung beauftragen Sie Adrialin mit der Besorgung der Unterkunft beim jeweiligen Leistungsträger. Dabei bieten Sie dem jeweiligen Leistungsträger den Abschluss des Vertrages verbindlich an.

2.2. Az ADRIALIN csak a foglalt teljesítés szabályszerű közvetítését szavatolja, de annak teljesítését nem. Ez része az Ön és a mindenkori teljesítést viselő közötti szerződésnek.

2.3. A vevői igényeket foglaláskor szívesen fogadjuk, és továbbítjuk a teljesítés viselője felé. Kérjük azonban, hogy vegyék figyelembe, hogy sem az ADRIALIN, sem a teljesítés viselője azok teljesítéséért nem tud garanciát vállalni.

2.4. A közvetítési megbízás teljesítéséhez Ön felhatalmaz bennünket, hogy a mértékadó nyilatkozatokat az Ön nevében a mindenkori teljesítést viselő felé leadhassuk. Ez különösképpen az Ön által végzett átfoglalások vagy sztornózások után érvényes.

3. Foglalási adatok ellenőrzése és módosítása

3.1. Utazóként ön köteles megbizonyosodni a következőre: „fizetésköteles foglalás“ történő kattintás előtt arról, hogy az utazási adatok, illetve az Ön személyes adatai megfelelőek és helyesek.

3.2. Foglalása végén kapni fog egy foglalási visszaigazolást foglalásának és adatainak az összegzésével. Ön ekkor ismételten kötelezi magát arra, hogy a beérkezési visszaigazolás kézhez vételét követően ellenőrzi az adatokat, és nem egyezés esetén haladéktalanul felveszi velünk a kapcsolatot annak érdekében, hogy elvégezhessük az azonnali módosítást.

3.3. Utólagos módosítás esetében az üzemeltető részéről díjak merülhetnek fel, amelyeket kiszámláz Ön felé.

4. Kifizetési lebonyolítás

4.1. A teljesítő a helyszínen számlát állít ki a foglalt szolgáltatásokról.

4.2. Az utazási díj kifizetése a helyszínen történik az ország pénznemében, Kuna-ban a mindenkori napi árfolyamon.

5. Meglévő foglalások módosítása

5.1. Azt, hogy milyen változások mely feltételeknél lehetségesek, és egyáltalán fennállnak-e, a teljesítést viselő Általános Üzleti Feltételei szabályozzák.

5.2. Az esedékes átfoglalási vagy visszalépési díjak a teljesítést viselő Általános Üzleti Feltételei szerint alakulnak.

5.3. Az átfoglalási igényeket szívesen továbbítjuk Önnek a teljesítést viselő fél felé. Igazolhatósági okból ajánljuk Önnek, hogy módosítási igényét szöveges formában küldje meg.

6. Visszalépés és idő előtti utazás-megszakítás

6.1. Utazóként bármikor visszaléphet az utazás megkezdése előtt a foglalástól. Általános szabály, hogy ekkor a teljesítés viselője sztornózási díjat számol fel. Az esedékes visszalépési díjak a mindenkori teljesítési viselőjének az Általános Üzleti Feltételeiben találhatók meg.

6.2. A sztornózás rajtunk keresztül bonyolítható. habár a visszalépés nincs bizonyos formához kötve, mégis ajánljuk önnek, hogy az igazolhatóság miatt mindkét fél részére, az utazástól történő visszalépést szöveges formában közöljék részünkre. Az utazástól történő visszalépésnél a visszalépési nyilatkozat beérkezése a mértékadó.

6.3. Ajánljuk Önnek egy utazás-megszakításra vonatkozó biztosítás megkötését, amely sztornózás esetén a kifizetendő díjakat a rendelkezéseknek megfelelően átvállalja.

6.4. Idő előtt utazás-megszakítás esetén rendszerint nem történik meg a teljesítés viselője általi visszatérítés az igénybe nem vett szolgáltatásokra. Ennél ajánlatos utazás-megszakításra vonatkozó biztosítás megkötése.

7. Utazási szolgáltatások

7.1. A szerződésben meghatározott utazási szolgáltatások jellege és mértéke a teljesítést viselő utazási leírása és az üzleti feltételei szerint alakul.

7.2. Az utazási teljesítések végrehajtásáért egyedül a teljesítést viselő a felelős.

8. Felelősség és korlátozás

8.1. A helyszínen történő teljes kifizetés esetén az ADRIALIN utazási közvetítőként lép fel. A szerződésben vállalt utazási szolgátatásokért a szerződő partner és a felelős a helyszíni teljesítésviselő. Továbbá az ADRIALIN cég a körültekintő üzleti partner gondossági kötelezettségének keretén belül felel a szolgáltatások szabályszerű közvetítéséért.

8.2. A közvetítési szerződésből adódó, ADRIALIN közvetítőként fennálló szerződéses felelőssége az ügyfél bármilyen kárára vonatkozik, amely nem testi sérülés, a közvetített teljesítés háromszoros utazási díjára korlátozódik, amennyiben a kárt az ADRIALIN ügyfele nem szándékosan vagy gondatlanságból okozta.

8.3. Kérjük Önt, hogy az ADRIALIN felé fennálló esetleges igényeit haladéktalanul érvényesítse, de legkésőbb az utazás befejezését követő egy hónapon belül.

8.4. Az utazási közvetítésből adódó, az ADRIALIN céggel szembeni kártérítési igények, amelyek nem érintik az élet, a test sérülését vagy az egészség romlását, beleértve a szerződéses igényeket a fájdalomdíjat tekintve, amely nem az ADRIALIN vagy egy képviselőjének, vagy az ADRIALIN teljesítési segítőjének kötelességmulasztásából adódnak, vagy az Adrialin durva kötelességmulasztásából, vagy jogi képviselőjének vagy teljesítési segítőjének a szándékos vagy gondatlan kötelességmulasztásából erednek, akkor egy év után elévülnek. Ellenkező esetben az elévülés tekintetében a törvényi előírások érvényesek.

8.5. Az utazási teljesítések nem szerződésnek megfelelően történő végrehajtását a szerződés szerint előre látható befejezés utáni egy hónapon belül jelezni kell a teljesítés viselője felé.

9. Beutazási rendelkezések, védőoltás- és vámelőírások

9.1. Valamennyi, az utazás során lényeges beutazási rendelkezések, védőoltási- és vámelőírások betartásáért Ön a felelős.

9.2. Kérjük, informálódjon időben az érvényes rendelkezésekről. Az érvényes beutazási rendelkezésekkel kapcsolatos információ-átadásért a szervező a felelős. A német állampolgárok továbbá ezzel kapcsolatos információkat a Külügyminisztérium honlapján találnak (http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/SicherheitshinweiseA-Z-Laenderauswahlseite_node.html). Egyéb állampolgároknak ajánljuk, hogy időben érdeklődjenek az illetékes nagykövetségeket vagy konzulátusokon.

9.3. Amennyiben ehhez ezen az internetes megjelenésen információk találhatók, az ADRIALIN cég nem vállalja át a felelősséget az adatok teljessége és megfelelősége tekintetében.

9.4. Valamennyi hátrány, különösképpen a visszalépés költsége, amely ezeknek az előírásoknak a be nem tartásából adódik, Önt terheli.

10. Adatvédelem

Az adatbiztonsággal és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat megtalálja az Adatvédelmi nyilatkozatunkban.

11. Záró rendelkezések

11.1. Az elszállásolási szerződés egyes rendelkezéseinek hatálytalanságának nem következménye az egyéb rendelkezések, vagy a közvetítési szerződés hatálytalansága.

11.2. Az ügyfél az ADRIALIN céget csak a cég központján keresztül perelheti.

11.3. Az ADRIALIN ügyféllel szembeni panasza esetén az ügyfél lakóhelye a mértékadó. Az ügyfelek, illetve a közvetítő iroda szerződéses partnereivel, a kereskedők, hivatalos vagy privát jogi személyek, vagy olyan személyek esetén, amelyek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye külföldön van, vagy lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük ismeretlen, megegyeznek abban, hogy az ADRIALIN székhelyéhez tartozó bíróság az illetékes.

11.4. Az előbbi rendelkezések nem érvényesek,
a) amennyiben a nemzetközi megállapodás szerződésben megegyezéssel meg nem változtatható olyan rendelkezéseiből adódóan, amelyek az ügyfél és az utazásszervező közötti utazási szerződésre alkalmazhatók, az ügyfél javára valami mást eredményez vagy
b) ha és amennyiben az utazási szerződésre alkalmazandó, nem kötelező érvényű rendelkezések abban az EU tagállamban, amelyben az ügyfél lakik, az ügyfél számára kedvezőbbek, mint a következő rendelkezések vagy a vonatkozó törvényi előírások.

szakértői minőség

Pihenje ki magát, mint több ezer elégedett ügyfelünk.

GONDTALANUL utazni

 • Utazása közben is segítünk Önnek
 • Árgarancia
 • Több ezer elégedett vendég

50 € OLCSÓBB GARANCIA

Tovább

Tagja

 • az Adrialin RDA tag

Partnere

 • Adrialin a Horvát Turisztikai Központ partnere

Biztonságos fizetés

 Átutalás és a következő fizetési módok:
PayPal, Terhelés, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin világszerte

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE